Ciągle na nowo czerpię odwagę z tabernakulum, gdy mi ją odbiera uczoność innych. (E. Stein)

Ciągle na nowo czerpię odwagę z tabernakulum, gdy mi ją odbiera uczoność innych. (E. Stein)