Bóg jest Prawdą. I kto szuka prawdy, szuka Boga, choćby o tym nie wiedział. (E. Stein)

Bóg jest Prawdą. I kto szuka prawdy, szuka Boga, choćby o tym nie wiedział. (E. Stein)