Za każdym razem, kiedy widzisz w Twoim bliźnim stworzenie bez Jezusa, upadasz bardzo nisko. (Miriam od Jezusa Ukrzyżowanego)

Za każdym razem, kiedy widzisz w Twoim bliźnim stworzenie bez Jezusa, upadasz bardzo nisko. (Miriam od Jezusa Ukrzyżowanego)