Jezus nie wzywa tych, którzy są tego godni, ale tych, których sam chce (Teresa od Dzieciątka Jezus)

Jezus nie wzywa tych, którzy są tego godni, ale tych, których sam chce (Teresa od Dzieciątka Jezus)