31 października 2010 – O. M. Zawada OCD Maryjność Edyty Stein

O. Marian Zawada OCD przedstawił, jak dalece Maryja miała wpływ na powołanie i myślenie św. Benedykty od Krzyża. Edyta, uważała, że to sama Maryja stoi za jej powołaniem. W pracach często powraca do Maryi w kwestiach etosu kobiety, fenomenologicznie zachwycona jej czystym umysłem. W sprawach kultu maryjnego zwraca uwagę na osadzenie go w dogmatyce.