Miłość bliźniego – to wszystko, co jest na ziemi. Kochamy Boga w stopniu, w jakim ją praktykujemy (Teresa od Dzieciątka Jezus)

Miłość bliźniego – to wszystko, co jest na ziemi. Kochamy Boga w stopniu, w jakim ją praktykujemy (Teresa od Dzieciątka Jezus)