29 listopada 2009 – o. prof. Benignus Wanat, dr Józef Wroński – 100lecie Karmelitów Bosych

Dnia 29 listopada 2009 roku odbyło się spotkanie związane z jubileuszem 100-lecia obecności Karmelitów Bosych na Rakowickiej 18 w Krakowie. O. Prof. dr hab. Benignus Wanat OCD zaznajomił nas z historią fundacji na ul. Rakowickiej, nakreślając perspektywę od zaborów i kasat zakonów i akcentując zasadniczą rolę sióstr Karmelitanek Bosych.

Dr Józef Wroński porównał kilka kościołów budowanych na początku XX w Krakowie i wskazał podobieństwa i różnice architektonicznych motywów, oraz przybliżył styl typowo polski dla tego okresu.