25 października 2009 – S. M. Krupecka – Świętość i polskość św. U. Ledóchowskiej

Dnia 25 października 2009 tematem spotkania była postawa św. Urszuli Ledóchowskiej, wobec problemów społecznych i religijnych, o których w piękny sposób mówiła s. Małgorzata Krupecka USJK na odczycie „Między romantyzmem a pozytywizmem – Urszuli Ledóchowskiej świętość i polskość”. Zwróciła uwagę, że święta pragnęła, by każdy we własnej kulturze się rozwijał i wielbił Boga, a także czynił dla innych, to co leży w jego mocy, zgodnie z możliwościami i darami. Odczytowi towarzyszyła wystawa związana z 70 rocznicą śmierci założycielki urszulanek. Spotkanie poprzedziło wystąpienie senatora Z. Cichonia, który zapoznał nas z „kulisami” podjęcia uchwały Senatu o św. Urszuli jako wzorze cnót obywatelskich.