22 listopada 2008 – Sympozjum “Wezwani do miłosierdzia”.

Z okazji pięciolecia Fundacji św. Jana Kantego odbyło się sympozjum pt. “Wezwani do miłosierdzia” zorganizowane przez zarząd fundacji przy współpracy CKD “CC”. Mszy św. przewodniczył ks. bp Józef Guzdek, który towarzyszył inicjatywie powstaniatej fundacji, a obradom przewodniczył sentor Zbigniew Cichoń. Więcej inforamcji o fundacji na: www.jankanty.net. Oto dokładny plan sympozjum: