2 marca 2008 – Prezentacja książki Charlesa Peguy

W niedzielę 2 marca 2008 roku o godz. 16.00 w Karmelitańskim Instytucie Duchowości (KID) Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Fundacja „Europa Nadziei”, Centrum Kultury Duchowej im. św. Edyty Stein „Communio Crucis”, zorganizowały prezentację polskiego wydania książki Charles Péguy PRZEDSIONEK TAJEMNICY DRUGIEJ CNOTY w przekładzie Leona Zaręby. W spotkaniu udział wzięli: Urszula Dąmbska-Prokop, Katarzyna Pereira, Tomasz Rowiński, Karol Tarnowski, Albert St. Wach OCD, Leon Zaręba. Fragmenty poematu przedstawią: Izabela Drobotowicz-Orkisz (recytacja) i Janusz Grzesz (vocal)