17 czerwca 2007 – prof. R. Legutko, Filozofia a duchowość

– Godz. 17.00, Msza św., medytacja

– Godz. 18.00, Wykład prof Ryszarda Legutko – wicemarszałka Senatu RP na temat: Czy współczesna filozofia sprzyja wzrostowi duchowemu ?