9 stycznia 2006 – ks. J. Twardowski: W. Ligęza, I. Sariusz-Skąpska, M. Karwała

– Budynek Karmelitańskiego Instytutu Duchowości, ul. Rakowicka 18a

– Godz. 18.30, Msza św. w intencji śp. ks. Jana Twardowskiego

– Spotkanie wspomnieniowe: prof. W. Ligęza, dr I. Sariusz-Skąpska, dr M. Karwala

– Film Katechizm ks. Twardowskiego reż. K. Kotuli i B. Stanowskiej-Cichoń.

– Pieśni do tekstów ks. Twardowskiego A. Bernadt