2-5 grudnia 2005 – Rekolekcje Kraków-Łagiewniki, nieformalny początek

– Kraków Łagiewniki

– Rekolekcje Od zaufania do ufności o. Marian Zawada OCD

– Nieformalne zawiązanie Centrum Kultury Duchowej “Communio Crucis”