Historia spotkań

Przedpremierowy pokaz filmu TVP Kraków o Edycie Stein

W Karmelitańskim Instytucie Duchowości odbył się przedpremierowy pokaz nowego filmu dokumentalnego zrealizowanego w TVP Kraków, którego bohaterką jest Edyta Stein - najpierw niemiecka Żydówka, później święta Kościoła Katolickiego.

Pokaz filmu w Karmelitańskim Instytucie Duchowości

Edyta Stein - doktor filozofii, konwertytka z judaizmu, znakomity pedagog, osoba, która odkryła przed kobietami współczesnymi zupełnie nowe przestrzenie działania, Karmelitanka bosa, autorka wielu wspaniałych prac filozoficznych. Poniosła śmierć w Oświęcimiu. I nie przypadkiem Ojciec Święty Jan Paweł II wyniósł ją na ołtarze i równocześnie wskazał na nią jako na patronkę Europy.

Dokument wyreżyserowała Bogusława Stanowska-Cichoń i Katarzyna Kotula, dziennikarka TVP Kraków.

- Odbyliśmy swoistą pielgrzymkę po miejscach związanych z Edytą Stein, w Polsce, w Niemczech. Było to ponad 10 dni zdjęciowych - mówi Katarzyna Kotula. - Od kilku lat bardzo dobrze układa się współpraca Telewizji Kraków z Zakonem Ojców Karmelitów. To już jest kolejny obraz, który udało się dzięki ich pomocy zrealizować.

Współproducentem filmu jest Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców z Lublińca. Premiera na antenie TVP Kraków w listopadzie.

źródło: TVP Kraków

http://www.tvp.pl/krakow/aktualnosci/kulturalne/przedpremierowy-pokaz-filmu-tvp-krakow-o-edycie-stein/5533549#mainContent

11 grudnia 2011 - Czas Apokalipsy. Opłatek. Koncert Sylwi Zelek.

Dnia 11 grudnia spotkanie minęło pod znakiem wydanej książki: "Apokalipsa. Dramaturgia łaski i historii" o. M. Zawady. Autor ukazał znaczenie i zasady posługiwania się literaturą apokaliptyczną, zwłaszcza odbudowywanie nadziei w trudnym czasie. Spotkanie uświetniła utalentowana studentka Wyższej Szkoły Muzycznej z Kielc, Sylwia Zelek koncertem pieśni religijnych i patriotycznych. Zgromadziliśmy się przy stole, dzieląc się opłatkiem i żegnając na pół roku o. Mariana, który po pozytywnym zdaniu kolokwium habilitacyjnego, udaje się do Avila, studiować mistykę św. Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża. 

27 listopada 2011 - Promocja albumu "Karmelitański papież"

Dnia 27 listopada 2011 miało miejsce niezwykłe spotkanie u boku bł. Jana Pawła II. Dyrektor Wydawnictwa, o. Andrzej Gbur, wpadł na pomysł zebrania ważniejszych wypowiedzi JP2 na temat Karmelu i opatrzenia ich ważnymi zdjęciami, ukazując związek polskiego papieża z naszym Zakonem. Tekst opracował O. Marian Zawada, natomiast wywiady ze znanymi ludźmi przygotowała Bogusława Stanowska-Cichoń.  Na promocji albumu spotkali się zabierający głos na temat papieża. Największą radością i największym zaszczytem swej obecności uhonorował nasze spotkanie ks. kard. Stanisław Nagy SCJ. Uczestniczył również o. prof. Benignus Wanat OCD, prof. Janusz Kawecki, mec. Zbigniew Cichoń. Spotkanie prowadziła niezastąpiona p. Bogusia. Kard. Nagy nawiązał do mistycznych, mniej znanych faktów z młodości Wojtyły.

23 października 2011 - Film "Edyta Stein - Patronka Europy"

W dniu 23 października 2011 mieliśmy okazję zobaczyć film "Edyta Stein - Patronka Europy" zrealizowany przez Bogusławę Stanowską-Cichoń i Katarzynę Kotulę z września br. na zrealizowanego na zamówienie miasta Lubliniec (którego E. Stein jest patronką) i Stowarzyszenia pod jej imieniem z tego miasta. Realizatorzy dołożyli starań, by dotrzeć do najważniejszych miejsc związanych z życiem Szacownej Patronki. Film poprzedził wykład o. dr Piotra Nyka pod tym samym tytułem. Po projekcji zabrały głos realizatorki filmu, dzieląc się bogactwem przeżyć, oraz ideą pielgrzymowania śladami świętej.

22 maja 2011 - ks. dr Andrzej Scąber - O kulisach procesu Jana Pawła II

Ks. Dr Andrzej Scąber - główny referent ds. kanonizacyjnych Archidiecezji Krakowskiej, przedstawił kolejne etapy procesu beatyfikacyjnego JP2 w Rzymie i procesów rogatoryjnych (pomocniczych) w Polsce i USA. Mówił o szybkich decyzjach i życzliwości papieża Benedykta XVI, stu kilkudziesięciu przesłuchanych świadkach (spośród nich była z nami prof. Danuta Michałowska), tysiącach listów i nadesłanych świadectw, oraz wyborze cudu. Dyskusja dotyczyła zasad prowadzenia procesów, kontaktów z o. Pio, wreszcie i etapów postępowania w procesie sł. Bożej Rozalii  Celakówny.

27 lutego 2011 - ks. Zygfryd Kot SJ - Język ikony wczoraj i dziś

Dnia 27 lutego 2011 roku ks. Zygfryd Kot, malarz współczesnych ikon, prezes Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Twórców Sztuki Sakralnej "Ecclesia", założyciel pracowni ikonopisania im. św. Łukasza w Krakowie, twórca projektów wnętrz kościołów mówił o zasadach kanonu pisania ikon, o geometrii, kolorach oraz zaprezentował graficzne opracowanie tematu.  Temat zainteresował wiele osób, tak, że wywiązała się ciekawa dyskusja.

30 stycznia 2011 - prof. D. Michałowska - Tryptyk rzymski

Dnia 30 stycznia 2011 roku na naszym spotkaniu gościła niezrównana prof. Danuta Michałowska prezentując fragmenty „Tryptyku Rzymskiego” Jana Pawła II. Muzyką skomponowaną specjalnie do tryptyku towarzyszył Adam Prucnal. Występ poprzedziła Bogusława Stanowska-Cichoń wprowadzeniem do historii wydania tego utworu. Skorzystaliśmy z przezroczy stanowiących ilustracje w wydaniu tego  dzieła przez wydawnictwo „Biały Kruk”.

5 grudnia 2010 - prof. Mieczysław Tomaszewski - Chopin i duchowość

Świętowaliśmy 5-lecie powstania CKD "CC", któremu przewodniczył o. Prowincjał  dr Andrzej Ruszała OCD. Profesor Mieczysław Tomaszewski z niezwykłą erudycją przedstawił stosunek do Boga Fryderyka Chopina w odczycie  pt.  "Muzyka prześwietlona duchowością. Fryderyka Chopina stosunek do wiary". Odwołując się do korespondencji, opinii najbliższych z grona kompozytora (chociażby G. Sand), oraz kilku biografów największego z polskich pianistów przekonał nas o religijnych korzeniach muzyki Fryderyka i pięknie wyrastającym z duchowego formatu kompozytora, kierującego się ideą dobra, piękna i miłości.

31 października 2010 - O. M. Zawada OCD Maryjność Edyty Stein

O. Marian Zawada OCD przedstawił, jak dalece Maryja miała wpływ na powołanie i myślenie św. Benedykty od Krzyża. Edyta, uważała, że to sama Maryja stoi za jej powołaniem. W pracach często powraca do Maryi w kwestiach etosu kobiety, fenomenologicznie zachwycona jej czystym umysłem. W sprawach kultu maryjnego zwraca uwagę na osadzenie go w dogmatyce.

20 czerwca 2010 - O. dr G. Bartoszewski OFMCap - Męczeństwo Ks. Jerzego Popiełuszki

Postulator procesu beatyfikacyjnego - o. dr Gabriel Bartoszewski, kapucyn z Warszawy, przedstawił wiele ważnych faktów związanych ze śmiercią i męczeństwem duszpasterza "Solidarności" - ks. Jerzego Popiełuszki. Uzasadnił, że wypadki związane z zamordowaniem ks. Jerzego miały charakter nienawiści do chrześcijaństwa, a sam ks. Jerzy liczył się z takim rozwiązaniem służb bezpieczeństwa i przyjmował je element zmagania się ze złem.

23 maja 2010 - S. Agnieszka Koteja, albertynka - Miłosierdzie

Dnia 23 maja 2010 roku S. Agnieszka Koteja, autorka tomików poezji „tworki pisze się z małej litery” oraz „Szkiełka gaworzą ze Światłem” przedstawiła szeroką wizję miłosierdzia, zawartą w życiu św. brata Alberta Chmielowskiego oraz we własnym, poetyckim spojrzeniu na rzeczywistość. Uzasadniła, że aby mieć dostęp do miłosierdzia, potrzeba przeżyć wewnętrzne ogołocenie i uniżenie, jak brat Albert.

25 kwietnia 2010 - A. Macedoński, B. Stanowska-Cichoń - Katyń - tragedia dawna i nowa

Dnia 25 kwietnia 2010 roku spotkanie przebiegło pod znakiem tragedii narodowej, z powodu śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego z małżonką, generalicji, oraz wielu znakomitych ludzi życia publicznego. Adam Macedoński, jeden z założycieli KORu oraz Rodzin Katyńskich w Krakowie, przywołał wiele faktów dramatu sprzed 70 lat, a Bogusława Stanowska-Cichoń podzieliła się wspomnieniami z pamiętnego 10 kwietnia 2010 roku, gdy delegacja polska czekała w Katyniu na przylot prezydenta, obrazując wypowiedź zdjęciami.

31 stycznia 2010 - O. M. Zawada OCD - Pomiędzy pięknem sztuki, a pięknem Ducha

W dniu 31 stycznia 2010 roku o. M. Zawada OCD wskazał na piękno sztuki i jej ewolucję we współczesność, oraz – na piękno duchowe, którym jest Bóg. Zwrócił uwagę, że istnieje szczególnego rodzaju twórczość, wymagająca niezwykłego kunsztu – to świętość, w której twórcą jest Bóg, a „materiałem” – człowiek.

29 listopada 2009 - o. prof. Benignus Wanat, dr Józef Wroński - 100lecie Karmelitów Bosych

Dnia 29 listopada 2009 roku odbyło się spotkanie związane z jubileuszem 100-lecia obecności Karmelitów Bosych na Rakowickiej 18 w Krakowie. O. Prof. dr hab. Benignus Wanat OCD zaznajomił nas z historią fundacji na ul. Rakowickiej, nakreślając perspektywę od zaborów i kasat zakonów i akcentując zasadniczą rolę sióstr Karmelitanek Bosych.

Dr Józef Wroński porównał kilka kościołów budowanych na początku XX w Krakowie i wskazał podobieństwa i różnice architektonicznych motywów, oraz przybliżył styl typowo polski dla tego okresu.

25 października 2009 - S. M. Krupecka - Świętość i polskość św. U. Ledóchowskiej

Dnia 25 października 2009 tematem spotkania była postawa św. Urszuli Ledóchowskiej, wobec problemów społecznych i religijnych, o których w piękny sposób mówiła s. Małgorzata Krupecka USJK na odczycie „Między romantyzmem a pozytywizmem – Urszuli Ledóchowskiej świętość i polskość”. Zwróciła uwagę, że święta pragnęła, by każdy we własnej kulturze się rozwijał i wielbił Boga, a także czynił dla innych, to co leży w jego mocy, zgodnie z możliwościami i darami. Odczytowi towarzyszyła wystawa związana z 70 rocznicą śmierci założycielki urszulanek. Spotkanie poprzedziło wystąpienie senatora Z. Cichonia, który zapoznał nas z „kulisami” podjęcia uchwały Senatu o św. Urszuli jako wzorze cnót obywatelskich.

28 czerwca 2009 - Krzysztof Kolberger - O innych lepszych rejonach życia

Dnia 28 czerwca 2009 odbyło fascynujące spotkanie w tym roku akademickim z niezwykłym aktorem Krzysztofem Kolbergerem. Mówił o swoim przeżywaniu teatru, spotkaniu ze słowem, rolach wielkich i małych, (z nich najważniejsza: publiczne odczytanie testamentu Jana Pawła II), kulisach recytacji „Tryptyku rzymskiego”, a także o swoich trzech darowanych „życiach”. Zakończył tekstem Ks. Twardowskiego (by spieszyć kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą) w dwóch językach: migowym i mówionym.

31 maja 2009 - Dr hab. J. Kupczak OP - Cnoty pogan, cnoty chrześcijan

Dnia 31 maja 2009 o. dr hab. Jarosław Kupczak OP, kierownik Katedry Antropologii Teologicznej Wydziału Teologicznego PAT, Dyrektor Ośrodka Badań nad Myślą Jana Pawła II PAT podzielił się z nami spostrzeżeniami na temat ideałów moralnych antycznej filozofii i wczesnego chrześcijaństwa, jak to ostatnie przejęło i dopracowało ideę czterech cnót (zwanych później kardynalnymi), które to znajdujemy w „Republice” Platona.

26 kwietnia 2009 - Mec. Z. Cichoń - Prawo: przestrzeń wolności czy zniewolenia

Dnia 26 kwietnia 2009 roku, miało miejsce fascynujące wystąpienie mec. Zbigniewa Cichonia, senatora RP na temat: „Prawo – przestrzeń wolności czy zniewolenia człowieka”. Senator z rozmachem przedstawiał rozwiązania prawne chroniące obywatela w państwie, które może nadużywać swej władzy. Spotkanie zgromadziło wielu zainteresowanych, nie tylko ludzi z „prawniczej” branży.

29 marca 2009 - M. Zawada OCD - Ucieczka na pustynię

Dnia 29 marca 2009, na kolejnym spotkaniu, o. Marian Zawada OCD przedstawił problem potrzeby współczesnej ucieczki "na pustynię", jako powrotu do prawdy o sobie, pośród świata, który ucieka od prawdy. Na zakończenie B. Stanowska-Cichoń zaprezentowała kolejną książkę o. Mariana – „Ogrody rozmodlenia. Charyzmat karmelitański" (WKB, 2008).

22 lutego 2009 - Prof. Z. Zarębianka - Eschatologia Czesława Miłosza

22 lutego 2009 - spotkanie z prof. dr hab. Zofią Zarębianką, poetką, literaturoznawcą z UJ, krytykiem literackim, eseistką, która wygłosiła odczyt pt. „Obraz życia wiecznego w twórczości poetyckiej Czesława Miłosza” oraz zaprezentowała swój nowy tomik: „Wiersze: pierwsze”. Spotkanie prowadził o. Bartłomiej Kucharski OCD.

25 stycznia 2009 - T. Szybowski - Prawda w teatrze

Dnia 25 stycznia 2008 roku odbyło się spotkanie z Tadeuszem Szybowskim, aktorem "Teatru Rapsodycznego", który mówił - ukazując podstawy pracy nad słowem w ujcięciu Kotlarczyka i Wojtyły - jak prawda może "pracować" w tekscie, w aktorze, w słowie, w przekazie, pomiędzy widzem i aktorem. Na zakończenie aktor przedstawił modlitwę Kordiana Wyspiańskiego, ukazując znakomity warsztat podejścia "rapsodystów".

14 grudnia 2008 - Prof. P. Taranczewski - Ikona i jej rola w życiu duchowym.Opłatek

Dnia 14 grudnia 2008 roku, prof. Paweł Taranczewski, malarz, filozof, pegagog i publicystawygłosił wykład "Ikona i jej rola w życiu duchowym". Następnie, świętowaliśmy trzecią rocznicę powstania "Communio Crucis" przy opłatku i życzliwosci serca. Duże brawa i wdzięczność dla Bogusławy Stanowskiej-Cichoń za zaangażowanie i pomysły spotkań.

22 listopada 2008 - Sympozjum "Wezwani do miłosierdzia".

Z okazji pięciolecia Fundacji św. Jana Kantego odbyło się sympozjum pt. "Wezwani do miłosierdzia" zorganizowane przez zarząd fundacji przy współpracy CKD "CC". Mszy św. przewodniczył ks. bp Józef Guzdek, który towarzyszył inicjatywie powstaniatej fundacji, a obradom przewodniczył sentor Zbigniew Cichoń. Więcej inforamcji o fundacji na: www.jankanty.net. Oto dokładny plan sympozjum:

Czytaj więcej: 22 listopada 2008 -...

22 czerwca 2008 - Dr Z. Malinowska, J. Wrońska - Architektura ogrodów

Dnia 22 maja 2008 odbyło się spotkanie pt. "Architektura ogrodów, architekturą ducha". Historyczny wymiar tworzenia i budowania ogrodów przedstawiła dr Zofia Malinowska z Akademii Rolniczej, duchowy wymiar rozumienia ogrodu, jako uprawy Pana - o. M. Zawada. Spotkanie zakończyła Jaga Wrońska piosenkami o ogrodach i pokrewnych tematach.

16 kwietnia 2008 - Honorowe obywatelstwo dla D. Michałowskiej

Członkowie Centrum mieli przyjemność uczestniczyć w środę 16 kwietnia 2008 roku o godz. 14.00 w XL sesji Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa z okazji wręczenia aktu nadania Honorowego Obywatestwa Stołecznego Miasta Krakowa Pani Profesor Danucie Michałowskiej, naszej przyjaciółce.

2 marca 2008 - Prezentacja książki Charlesa Peguy

W niedzielę 2 marca 2008 roku o godz. 16.00 w Karmelitańskim Instytucie Duchowości (KID) Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Fundacja „Europa Nadziei”, Centrum Kultury Duchowej im. św. Edyty Stein „Communio Crucis”, zorganizowały prezentację polskiego wydania książki Charles Péguy PRZEDSIONEK TAJEMNICY DRUGIEJ CNOTY w przekładzie Leona Zaręby. W spotkaniu udział wzięli: Urszula Dąmbska-Prokop, Katarzyna Pereira, Tomasz Rowiński, Karol Tarnowski, Albert St. Wach OCD, Leon Zaręba. Fragmenty poematu przedstawią: Izabela Drobotowicz-Orkisz (recytacja) i Janusz Grzesz (vocal)

10 czerwca 2007 - ks. P. Gąsior, prof. T. Gąsowski, A. Wach, Sz. Praśkiewicz

W niedzielę 10 czerwca br. w Centrum Kultury Duchowej "Communio Crucis" im. św. Edyty Stein w Krakowie miała miejsce ciekawa dyskusja panelowa, której tematem było przybliżenie historii życia i misji świętego Rafała Kalinowskiego, którego postać stała się inspiracją do powstania kilku książek wydanych w Wydawnictwie Karmelitów Bosych: wyboru tekstów św. Rafała Kalinowskiego - Kartki z księgi mojego życia (oprac. Czesław Gil OCD), wznowienia popularnej biografii Sykstusa Adamczyka OCD Niespokojne serce oraz nowych tytułów: Wędrówka do źródeł nadziei Bartłomieja J. Kucharskiego OCD, Człowiek zdobyty przez Chrystusa Szczepana T. Praśkiewicza OCD.

Czytaj więcej: 10 czerwca 2007 - ks. P....

9-11 marca 2007 - rekolekcje Wadowice

Rekolekcje Wielkopostne na temat: Przypatrzcie się powołaniu waszemu poprowadził o. dr Marian Zawada OCD w Domu Rekolekcyjny Ojców Karmelitów Bosych "Na Górce" w Wadowicach

26 listopada 2006 - bł. Elżbieta z Dijon (MZ)

- Godz. 17.00, Bezdomność Boga - boskie zamieszkanie. Inspiracje spuścizną duchową bł. Elżbiety od Trójcy Świętej w setną rocznicę jej śmierci. Spotkanie z ojcem Marianem Zawadą OCD

15 października 2006 - Św. Teresa od Jezusa - D. Michałowska, B. Kucharski

- Godz. 17.00, Spotkanie z Danutą Michałowską na temat: Św. Teresa od Jezusa - nauczycielka modlitwy.

- Promocja książki Bartłomieja Kucharskiego OCD: Przyjacielska rozmowa. O modlitwie raz jeszcze.

Promocja książki o. Bartłomieja Kucharskiego OCD - Przyjacielska rozmowa z Bogiem - prowadzenie Bogusława Stanowska-Cichoń

25 czerwca 2006 - B. Stanowska-Cichoń, M. Zawada - Mistyka Ruusbroec'a

- Godz. 17.00, Msza św.

- Medytacja kontemplatywna

- Godz. 18.00, Konferencja: "Mistrz światła - wokół mistyki bł. Jana von Ruusbroeck'a"

Mistrz Światła. Doktor Przedziwny - bł. Jan van Ruusbroec - Bogusława Stanowska-Cichoń   (prezentacja z 25.06.2006)

Mistrz światła – wokół mistyki bł. Jana van Ruusbroc'a - Marian Zawada OCD  (konferencja z 25.06.2006)

30 kwietnia 2006 - Miłosierdzie JP2 (MZ)

- Godz. 17.00, Msza św., medytacja

- Godz. 18.00, Jan Paweł II. Miłosierdzie z pokolenia na pokolenie, konferencja o. Mariana Zawady OCD, Agapa

- Godz. 19.00. Projekcja filmu "Papież z Łagiewnik" w reż. Katarzyny Kotuli i Bogusławy Stanowskiej-Cichoń

Ukrzyżowany spogląda na nas i pyta, czy wciąż jeszcze chcemy dotrzymać tego co przyrzekliśmy Mu w godzinę łaski. Z pewnością ma powód, żeby tak pytać. Krzyż jest dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, znakiem, któremu się sprzeciwia. (E. Stein)