Historia spotkań

26 marca 2006 - Duchowość Krzyża u E. Stein (MZ)

-Budynek Karmelitańskiego Instytutu Duchowości, ul. Rakowicka 18a

- Godz. 17.00, Msza św., medytacja

- Godz. 17.45, Konferencja Duchowość Krzyża św. Edyty Stein - o. Marian Zawada

- Godz. 18.15, Prezentacja Antologia karmelitańska o. Mariana Zawady OCD (prowadzi: B. Stanowska-Cichoń)

- Godz. 19.00, Spektakl Edyty Stein droga do świętości, Teatr "Na stronie" z LO im. ks. S. Konarskiego w Oświęcimiu

29 stycznia 2006 - Duchowość E. Stein (MZ), M. Rasiewicz

29.01.2006

- Budynek Karmelitańskiego Instytutu Duchowości, ul. Rakowicka 18a

- Godz. 17.00 Msza św., Medytacja

- Konferencja: Duchowość Edyty Stein o. Marian Zawada OCD

- Spektakl Miłosna pieśń duszy Św. Jan od Krzyża i Karol Wojtyła, reż. M. Rasiewicz, w wykonaniu studentów PWST

9 stycznia 2006 - ks. J. Twardowski: W. Ligęza, I. Sariusz-Skąpska, M. Karwała

- Budynek Karmelitańskiego Instytutu Duchowości, ul. Rakowicka 18a

- Godz. 18.30, Msza św. w intencji śp. ks. Jana Twardowskiego

- Spotkanie wspomnieniowe: prof. W. Ligęza, dr I. Sariusz-Skąpska, dr M. Karwala

- Film Katechizm ks. Twardowskiego reż. K. Kotuli i B. Stanowskiej-Cichoń.

- Pieśni do tekstów ks. Twardowskiego A. Bernadt

18 grudnia 2005 - Zainicjowanie działalności, j. Skupnik-Kurowska

- Kościół Karmelitów Bosych, Rakowicka 18

- Godz.15.00, Msza św. sprawowanej przez prowincjała Karmelitów bosych o. Alberta Wacha

- Oficjalne rozpoczęcie działalności

- Monodram o Edycie Stein w wykonaniu Teatru Polskiego we Wrocławiu Jadwigi Skupnik-Kurowskiej

Ukrzyżowany spogląda na nas i pyta, czy wciąż jeszcze chcemy dotrzymać tego co przyrzekliśmy Mu w godzinę łaski. Z pewnością ma powód, żeby tak pytać. Krzyż jest dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, znakiem, któremu się sprzeciwia. (E. Stein)