24 czerwca 2018 - o. dr hab. Marian Zawada OCD - Przebudzenie ducha - aspekt religijny i duchowy

Dnia 24 czerwca 2018 roku odbył się wykład dr. hab. Mariana Zawady OCD pt. "Przebudzenie ducha - aspekt religijny i społeczny". Prelegent mówił o wspólczesnej kondycji człowieka, którą można nazwać "uśpieniem". Przebudzenie to stan odzyskania świadmości czy też trzeźwości duchowej. Dla wielu religii, np. w buddyzmie - to kluczowe zagadnienie. W duchowości pojawia się wezwanie do powstania ze snu, do przebudzenia człowieka dla Boga i Boga w cżłowieku, o czym mówi św. Jan od Krzyża. W sensie społecznym, obrazowano temat uśpieniem w matrixie, czy w sieciach informatycznych i wskazano na potrzebę obudzenia i dynamikę pragnienia, które wykracza poza aktualny styl życia. O. Marian  wskazał na powstanie "Solidarności" czy śmierć papieża, jako wydarzenia o charaterze przebudzenia społecznego.  

Ukrzyżowany spogląda na nas i pyta, czy wciąż jeszcze chcemy dotrzymać tego co przyrzekliśmy Mu w godzinę łaski. Z pewnością ma powód, żeby tak pytać. Krzyż jest dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, znakiem, któremu się sprzeciwia. (E. Stein)