18 grudzień 2016 - s. A. Koteja: Brat Albert - człowiek

Podczas ostatniego opłatkowego spotkania w tym roku zaprosiliśmy siostrę albertynkę Agnieszką Koteja z konferencją na temat "Brat Albert Chmielowski - człowiek". Siostra skupiła się na relacjach i artystycznych wątkach, ukazując różne strony świętego Brata Alberta jako zwyczajnego i niezwykłego człowieka. Ozdobiła występ wieloma ciekawymi slajdami.   

Ukrzyżowany spogląda na nas i pyta, czy wciąż jeszcze chcemy dotrzymać tego co przyrzekliśmy Mu w godzinę łaski. Z pewnością ma powód, żeby tak pytać. Krzyż jest dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, znakiem, któremu się sprzeciwia. (E. Stein)