27 listopada 2016 - sen. Zbigniew Cichoń - O prawach socjalnych

Dnia 27 listopada 2016 senator Zbigniew Cichoń wygłosił wykład nt. "Prawa socjalne i ich realizacja jako warunek rozwoju państwa". Przedstawił prawo do godnego życia, słusznego utrzymania i obecności w przestrzeni publicznej oraz współczesne manipulacje w tych dziedzinach. 

Ukrzyżowany spogląda na nas i pyta, czy wciąż jeszcze chcemy dotrzymać tego co przyrzekliśmy Mu w godzinę łaski. Z pewnością ma powód, żeby tak pytać. Krzyż jest dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, znakiem, któremu się sprzeciwia. (E. Stein)