12 grudnia 2015 - o. Marian Zawada OCD - Współczesność i duchowość - iskrzenie czy rozbieżności?

Wyjątkowo w sobotę, dnia 12 grudnia 2015 na opłatkowym spotkaniu o. Marian Zawada OCD przedstawił temat: "Współczesność i duchowość - iskrzenie czy rozbieżności?". Wskazał na trudności z jakimi boryka się współczesna myśl i antropologia (niemożność ujmowania prawdy, instrumentalne traktowane wymiaru religijnego, zubożenie w przeżywaniu samego siebie). Rozwinął rozbieżności pomiędzy duchowością a współczesnością (zanik perspektywy duchowej, przeciwstawianie religii i duchowości, osobistego doświadczenia i instytucji, laicyzacja jako uwolnienie od zniewalającej koncepcji Boga).       

Ukrzyżowany spogląda na nas i pyta, czy wciąż jeszcze chcemy dotrzymać tego co przyrzekliśmy Mu w godzinę łaski. Z pewnością ma powód, żeby tak pytać. Krzyż jest dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, znakiem, któremu się sprzeciwia. (E. Stein)