26 kwietnia 2015 2015 - dr hab. Wojciech Kęder - Pod opieką św. Józefa - Kraków w okresie wielkiej wojny północnej"

Dnia 26 kwietnia 2015 2015 prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II dr hab. Wojciech Kęder wygłosił wykład zatytułowany  "Pod opieką św. Józefa - Kraków w okresie wielkiej wojny północnej". Wykład stanowił prezentację historycznego tła i dramatycznego położenia Krakowa na początku XVIII w., kiedy to radni miasta zdecydowali, by powierzyć miasto św. Józefowi i uczynić go głównym patronem.  

Ukrzyżowany spogląda na nas i pyta, czy wciąż jeszcze chcemy dotrzymać tego co przyrzekliśmy Mu w godzinę łaski. Z pewnością ma powód, żeby tak pytać. Krzyż jest dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, znakiem, któremu się sprzeciwia. (E. Stein)