1 czerwca.2014 - ks. dr A. Dobrzyński - Duchowość soborowa JP2

W dniu 1 czerwca 2014 gościliśmy w Centrum ks. dr Andrzeja Dobrzyńskiego, dyrektora Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie, który wygłosił wykład na temat: „Duchowość soborowa Jana Pawła II”. Mówił o poglądach Karola Wojtyły, który akcentował rolę człowieka w duchowości Kościoła i uważał, że wierni powinni nie tyle podejmować działania mające na celu odnowę, co pozwolić działać Duchowi Świętemu w nich. Wojtyła jako późniejszy papież mógł swe intuicje wprowadzić w życie.

Ukrzyżowany spogląda na nas i pyta, czy wciąż jeszcze chcemy dotrzymać tego co przyrzekliśmy Mu w godzinę łaski. Z pewnością ma powód, żeby tak pytać. Krzyż jest dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, znakiem, któremu się sprzeciwia. (E. Stein)