26 stycznia 2014 - o. dr W. Tochmański OCD- Postać Sł. B. Kunegundy Siwiec OCDS

O. dr Włodzimierz Tochmański OCD, w dniu 26 stycznia zapoznał nas z życiem, orędziem i przebiegiem procesu beatyfikacyjnego na szczeblu diecezjalnym związanymi z S. B. Kunegundą Siwiec z Siwcówki (koło Zawoi), członkinią Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych w Wadowicach (zmarłej w 1955).  Wskazał na głębię i prostotę życia tercjarki, ukazał historię i najważniejsze wątki jej objawień, spisywanych prze ks. Bronisława Bratkowskiego, jej kierownika duchowego. Prelegent opatrzył swój znakomity wywód wartościowymi zdjęciami związanymi z najbliższą rodziną sługi Bożej, okolicą wioski, gdzie wielokrotnie spędzali wakacje kard. Wyszyński i Wojtyła, oraz z corocznych pielgrzymek organizowanych przez świecki Zakon i stowarzyszenie im. Kunegundy Siwiec.

Ukrzyżowany spogląda na nas i pyta, czy wciąż jeszcze chcemy dotrzymać tego co przyrzekliśmy Mu w godzinę łaski. Z pewnością ma powód, żeby tak pytać. Krzyż jest dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, znakiem, któremu się sprzeciwia. (E. Stein)