27 października 2013 - dr P. Janik SJ - Osoba, wspólnota, instytucja. Wkład Edyty Stein w rozumienie człowieka i jego świata

W dniu 27 października 2013 zainaugurowaliśmy spotkania w nowym roku akademickim w Centrum Kultury Duchowej wykładem ks. dr Piotra Janika, jezuity, filozofa, adiunkta w „Ingatianum” w Krakowie, pt. „Osoba, wspólnota, instytucja. Wkład Edyty Stein w rozumienie człowieka i jego świata”. Wykładowca uświadomił nam z wielką wnikliwością tajemnicę osoby oraz to, że wybitne jednostki ubogacają społeczeństwo swymi odkryciami.

Ukrzyżowany spogląda na nas i pyta, czy wciąż jeszcze chcemy dotrzymać tego co przyrzekliśmy Mu w godzinę łaski. Z pewnością ma powód, żeby tak pytać. Krzyż jest dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, znakiem, któremu się sprzeciwia. (E. Stein)