24 marca 2013 - Ks. prof. W. Zyzak - Mistyka w życiu świeckich

Dnia 24 marca 2013 roku, dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie, ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak mówił o mistyce w życiu świeckich. Wyszczególnił różne rodzaje mentalności religijnych (sakralizm, hierarchizm i finalizm) oraz wskazał mistyczny ideał dla świeckich: prostota życia codziennego, jedność miłości do człowieka i Boga, ufność i nadzieja. Wykład wzbudził ożywioną dyskusję i poszukiwanie przykładów świeckich (Ciesielski, Tyranowski).

Ukrzyżowany spogląda na nas i pyta, czy wciąż jeszcze chcemy dotrzymać tego co przyrzekliśmy Mu w godzinę łaski. Z pewnością ma powód, żeby tak pytać. Krzyż jest dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, znakiem, któremu się sprzeciwia. (E. Stein)