16 grudnia 2012 - 400-lecie przybycia Karmelitanek Bosych do Polski

Dnia 16 grudnia w 7. rocznicę powstania naszego Centrum, świętowaliśmy 400-lecie przybycia Sióstr karmelitanek bosych do Rzeczpospolitej. Ojciec prowincjał Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych, dr Andrzej Ruszała wygłosił okolicznościowy wykład na temat życia sióstr, zwłaszcza pogodzenia etosu pustelniczego ze wspólnotowym, a następnie oglądaliśmy film zrealizowany przez Bogusławę Stanowską-Cichoń na  ten temat, pt. „Ukryty skarb”. Po owacjach, przełamaliśmy się opłatkiem.

Ukrzyżowany spogląda na nas i pyta, czy wciąż jeszcze chcemy dotrzymać tego co przyrzekliśmy Mu w godzinę łaski. Z pewnością ma powód, żeby tak pytać. Krzyż jest dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, znakiem, któremu się sprzeciwia. (E. Stein)