22 kwietnia 2012 - mec. Z. Cichoń - Granice wolności słowa a wolne media

Dnia 22 kwietnia 2012 roku adwokat i senator VII kadencji Zbigniew Cichoń wygłosił odczyt na temat „Granice wolności słowa a wolne media”, w którym przedstawił obecną sytuację w polskich mediach, oraz ustalenia prawne regulujące rzeczywistość medialną Polsce. Było to kontekstem do analizy niedopuszczania mediów katolickich (telewizji TRWAM) do multipleksu cyfrowego Fundacji Lux Veritatis przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji (KRRiT).

Ukrzyżowany spogląda na nas i pyta, czy wciąż jeszcze chcemy dotrzymać tego co przyrzekliśmy Mu w godzinę łaski. Z pewnością ma powód, żeby tak pytać. Krzyż jest dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, znakiem, któremu się sprzeciwia. (E. Stein)