24 listopada 2013 - o. M. Zawada OCD - Eliasz i św. Jan Chrzciciel - prorocy na czas kryzysu

Dnia 24 listopada 20013 roku O. M. Zawada przedstawił temat „Eliasz i św. Jan Chrzciciel – prorocy na czas kryzysu”. Wyakcentował pociągnięcia króla Achaba i jego żony Izebel, które stały się powodem kryzysu religijnego, a jednocześnie stanowiły strukturę bardzo podobną do dzisiejszej sytuacji. Do rozwiązań, które wyprowadzają z kryzysu należały przeciwdziałanie chwiejności serca i hołdowaniu dworowi królewskiemu, prostowanie dróg dla Pana i odstępowanie miejsca Chrystusowi przez umniejszanie siebie.

Ukrzyżowany spogląda na nas i pyta, czy wciąż jeszcze chcemy dotrzymać tego co przyrzekliśmy Mu w godzinę łaski. Z pewnością ma powód, żeby tak pytać. Krzyż jest dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, znakiem, któremu się sprzeciwia. (E. Stein)