Idea Centrum

Życie duchowe jest najwłaściwszą domeną wolności (św. Edyta Stein)

Benedykt XVI podczas poświęcenia figury św. Benedykty od Krzyża w bazylice św. Piotra (11. 10. 2006)

 

Po kilkunastoletniej działalności Karmelitańskiego Instytutu Duchowości w Krakowie zrodziła się potrzeba uzupełnienia tej nastawionej bardziej na działalność naukową instytucji i powołano do życia Centrum Kultury Duchowej”Communio Crucis”, którego zadaniem ma być realizacja charyzmatu karmelitańskiego we współczesnym świecie, poprzez rozwój idei duchowości. Nie wynika to jedynie z “nadmiaru” zmysłowości we współczesnej kulturze czy przeciwstawianiu się jej, lecz opiera się na wezwaniach Kościoła. Oficjalne rozpoczęcie działalności nastąpiło 18 grudnia 2005 roku, gdy po adwentowych rekolekcjach u Siostry Faustyny w Łagiewnikach, zawiązała się wspólnota “ideału”.

Byliśmy na przełomie tysiącleci świadkami powszechnego wezwania Jana Pawła II do kontemplacji oblicza Chrystusa (Novo millennio ineunte,15).

Następnie, na początku swego pasterzowania kard. Stanisław Dziwisz w Liście na Adwent 2005 roku napisał do Kościoła krakowskiego: moim pragnieniem jest aby powstały studyjne i modlitewne grupy inspirujące się osobą i nauczaniem Jana Pawła II.

Również kard. Stanisław Nagy celebrując na Wawelu 400-lecie obecności Karmelitów bosych na ziemiach Rzeczpospolitej (28 listopada 2005), określił zadanie i cel Karmelu: stanąć przy polskim zamodleniu, przy tym, co jest sednem sprawy w chrześcijaństwie i czego nie wolno sfałszować.

Tworząc wspólną płaszczyznę dla tych intuicji i wezwań, karmelici bosi pragną również w ramach “Communio Crucis” dać swą odpowiedź poprzez:

– organizowanie spotkań, sesji i innych form wymiany myśli popularyzujących duchowość;

– wejście w logikę faktu, że Kraków został okrzyknięty “miastem duchowości” i pomoc w odnajdywaniu głębszego wymiaru rzeczywistości;

– promowanie duchowości i szukanie odpowiedzi na współczesne pytania dotyczące sfery życia duchowego i inspirowanie do rozwoju wewnętrznego;

 

Wreszcie, w cyklu “Misticon” pragniemy przedstawiać najwartościowsze postaci, pobudzane bezpośrednim kontaktem z Bogiem, a które wywarły wielki wpływ na historię Europy. Dzięki temu wprowadzamy w tajemnicę pięknego, wymagającego i mocnego doświadczenia Boga, które kształtuje życie.

 

Idei tej patronuje święta, którą Jan Paweł II uczynił patronką Europy – doktor filozofii, uczennica Edmunda Husserla, zaprzyjaźniona z Romanem Ingardenem, kobieta naukowiec, autorka wielu prac filozoficznych a także publicystycznych poświęconych zagadnieniu statusu kobiet, karmelitanka bosa, Edyta Stein.

 Ideą CKD „Communio Crucis” nie jest tworzenie struktur, lecz budowanie środowiska w oparciu o kilka zasad:

– postawy spotkania ze współczesnością, zwłaszcza z jej wymiarem kulturowym, w której dominuje eksponowanie wymiaru duchowości;

– promowanie doświadczenia wiary;

– oparcie życia i poszukiwań o „czyste” i „mocne” doświadczenie, a takie niewątpliwie jest doświadczenie świętych mistyków;

– promowanie kontemplacyjnego wymiaru życia.

Centrum będzie z założenia formułą otwartą na spotkanie pomiędzy kulturą a duchowością. Przykładem może być to, że pani Bogusława Stanowska-Cichoń zrealizowała już kilkadziesiąt filmów, z tego 11 o tematyce karmelitańskiej. Film o Edycie Stein, patronce Europy w 2012 roku zdobył Grande Prix w Niepokalanowie, a w 2017 nagrodzono dwa filmy: “Karmelitański papież” oraz “Wygnaniec” (o. abp E. Baziaku). w Natomiast w 2019 roku uznanie zdobyły filmy z cyklu “Deo et Patriae”, które otrzymały pierwsze miejsce w dziedzinie filmów dokumentalnych

Pełna nazwa: Centrum Kultury Duchowej “Communio Crucis” im. św. Edyty Stein, współpatronki Europy. Siedzibą Centrum jest budynek Karmelitańskiego Instytutu Duchowości przy ul. Rakowickiej 18a, 31-510 Kraków. W 2016 roku Centrum Kultury Duchowej „Communio Crucis” im. św. Edyty Stein uzyskało status stowarzyszenia o charakterze religijnym, prezesem jest pani red. Bogusława Stanowska-Cichoń, a opiekuje się nim o. dr hab. Marian Zawada OCD.