26 maja 2013 – prof. T. Gąsowski – Dziedzictwo Powstania Styczniowego.

W dniu 26 maja 2013 roku pod patronatem Pani Poseł Barbary Bubuli, z okazji 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, prof. Tomasz Gąsowski z UJ przedstawił temat „Dziedzictwo Powstania Styczniowego”, wyjaśniając jak wielkie znaczenie miało ono dla formowania przyszłych pokoleń, zwłaszcza tego, które doczekało i tworzyło struktury odzyskanej państwowości po 1918 roku i samego Piłsudskiego.

Następnie Jaga Wrońska wraz z „oryginalnym” powstańcem z zaśpiewali razem z przybyłymi wiele znakomitych i głęboko wzruszających pieśni z tamtych czasów. Ostatnim punktem spotkania był film o św. Rafale Kalinowskim, naczelniku Powstania Styczniowego z Wilna pt. „Buntownik Boży” zrealizowany przez Bogusławę Stanowską-Cichoń, której złożyliśmy życzenia z okazji imienin.