Innych można prowadzić tylko tą drogą, którą się samemu idzie. (E. Stein)

Innych można prowadzić tylko tą drogą, którą się samemu idzie. (E. Stein)